084 87 51 000 info@umanit.nl

Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences

De paper geeft een ​​overzicht van vier decennia onderzoek op het gebied van e-HRM, met als doel een samenvatting te geven en een integratief kader te bieden als basis voor toekomstig onderzoek. De auteurs betogen dat er drie gebieden belangrijk zijn bij de adoptie van e-HRM: technologie; organisatie en mensen.

De consequenties van e-HRM zijn in te delen naar de volgende gebieden: operationele, relationele en transformationele.

De auteurs signaleren een verschuiving in de doelstellingen voor e-HRM: van efficiëntie verbetering als doel naar verbetering van HR serviceverlening en strategische heroriëntatie van HR-afdelingen. Daarnaast is te zien dat operationele effecten van e-HRM nog steeds belangrijk zijn maar dat er meer focus komt op de ‘relationele’ en ‘transformationele’ opbrengsten.

In deze publicatie worden deze veranderingen meer in detail beschreven. Ook de implicaties voor toekomstig onderzoek en de praktijk komen aan bod.

Auteurs:

  • Tanya Bondarouk: HRM Department, University of Twente, Enschede, Netherlands
  • Emma Parry: Cranfield School of Management,
    Cranfield University, Cranfield, UK
  • Elfi Furtmueller: The Semantic Technology Institute (STI) Innsbruck, Universität
    Innsbruck, Innsbruck, Austria.

Download hier de publicatie van Tanya