084 87 51 000 info@umanit.nl

Ontslagen op HR-afdelingen door verdere automatisering en outsourcing?

HR Praktijk deed in samenwerking met UNIT4 onderzoek onder 127 HR-professionals naar de mate van automatisering en outsourcing van HR-processen en de gevolgen voor de HR-organisatie en haar professionals. Als reactie op de uitkomsten verwacht Marleen Kukler, HR Business Partner bij IT-dienstverlener Sogeti, een taakverschuiving binnen HR. “Daardoor zullen er ontslagen vallen onder HR-medewerkers die minder wendbaar of flexibel zijn in hun inzetbaarheid. Of dit veel of weinig is, is relatief; als het jezelf betreft zijn het er altijd teveel. Medewerkers die door de automatisering of outsourcing andere taken krijgen waardoor ze kunnen groeien, zullen het eerder beschouwen als een nieuwe kans.”

Eelco Liebrand, Portfolio Manager bij UNIT4, reageert: “Een efficiënte uitvoering van de HR-processen en het berekenen en uitbetalen van het juiste salaris zijn non core-activiteiten die altijd foutloos en kosteneffectief uitgevoerd moeten worden. Doordat deze administratieve activiteiten verschuiven van de mens naar computers maar ook worden uitbesteed, krijgt de HR-professional meer tijd om zich te richten op het verder ontwikkelen van de benodigde competenties om invulling te geven aan de adviesrol.”

Mate van automatisering en outsourcing

Gevraagd naar de mate van automatisering van HR-werkzaamheden geeft 43 procent aan 10 tot 25 procent te hebben geautomatiseerd. Voor 38 procent van de respondenten gaat het zelfs om 25 tot 50 procent van de HR-werkzaamheden. Voor de mate van outsourcing liggen de percentages lager: 54 procent heeft tot 10 procent van de HR-werkzaamheden geoutsourcet. Daarnaast geeft 34 procent aan 10 tot 25 procent te hebben uitbesteed.

Redenen

Wat zijn overwegende de redenen voor HR-professionals om taken uit te besteden dan wel te automatiseren? Optimaliseren van werkprocessen (63 procent) en specialisatie/deskundigheid (60 procent) scoren het hoogst, gevolgd door ontlasten van de HR-organisatie (53 procent) en kostenbesparing (51 procent). Opvallend genoeg wordt focus op strategische doelen met 30 procent minder belangrijk gevonden, terwijl dit veelal door e-HRM leveranciers als cruciale factor wordt genoemd om verder te automatiseren/outsourcen.

Kukler: “Voor een focus op strategische doelen heb je tijd nodig, omdat ze ook vaker in de toekomst liggen en dus eerder belangrijk dan direct urgent zijn. Door andere HR-taken te automatiseren en/of te outsourcen, maak je meer tijd vrij voor deze strategische focus.”  Ammerlaan: “Ik vind focus op strategische doelen meer een reden voor automatisering dan voor outsourcing. De informatie die uit geautomatiseerde systemen kan worden gegenereerd is van belang voor het maken van analyses en vaststellen/aanpassen van beleid.”

Bron: HR Praktijk