084 87 51 000 info@umanit.nl

Technologie kan in een moderne organisatie het werkgeluk maken en breken. Wie de employee experience wil verbeteren, moet daarom eens met IT gaan praten. 5 belangrijke aandachtspunten op een rij.

De employee experience wordt in grote mate bepaald door drie factoren: de organisatiecultuur, de fysieke omgeving waarin de werknemer zijn taken uitvoert en de (it-)technologie die hem daarbij ter beschikking staat.

Het loont dus de moeite om met IT te praten op welke manier deze afdeling een bijdrage kan leveren aan een positieve employee experience. Vijf aandachtspunten op een rij.

  1. Breng de reis in kaart – In marketing is customer journey mapping al heel gewoon. Volgens hetzelfde principe moet ook de employee journey in kaart worden gebracht. Wat is de interactie tussen de werknemer en de organisatie? Welke ervaringen helpen de medewerker productief en innovatief te zijn en wat zijn de hindernissen? Door de employee journey in kaart te brengen, zie je welke manco’s de systemen vertonen.
  2. De systemen en de apps die de medewerkers gebruiken moeten dezelfde waardering krijgen als de producten of diensten die het bedrijf levert – Het grootste struikelblok is wanneer de gebruiksomgeving – of user interface –  niet aansluit bij de doelen van de gebruiker.
  3. Werk aan softskills bij IT – Leiderschap, samenwerken en communicatie zijn voor een IT-afdeling net zo belangrijk als technologie. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een op de drie werknemers ooit een deadline totaal heeft gemist doordat de samenwerking met IT stroef verliep. 72 procent zegt dat het werk hierdoor soms vertraging oploopt.
  4. Leer werknemers hoe ze zelf problemen op kunnen lossen – Werknemers zijn snel geneigd IT de schuld te geven van problemen en zich volledig afhankelijk op te stellen. Vaak kunnen kleinere issues makkelijk door de werknemer zelf worden opgelost, als iemand ze leert hoe dat moet. Laat werknemers of afdelingen zelf kiezen welke tools ze nodig hebben. IT kan zorgen voor training en toezicht.
  5. Wees niet bang voor schaduw IT – Veel organisaties en IT afdelingen zijn bang voor schaduw IT, systemen en oplossingen die worden geïntroduceerd en gebruikt zonder expliciete toestemming van de organisatie. In plaats van hier bang voor te zijn, zouden organisaties dit moeten omhelzen: het betekent dat medewerkers zelf hebben bedacht waarmee zij hun werk het beste kunnen doen. Schaduw IT kan leiden tot chaos, maar IT kan dit voorkomen door overzicht te houden en informatie te delen. In plaats van het herstellen van falende systemen, wordt de belangrijkste taak van IT zorgen dat werknemers het zelfvertrouwen en de kennis hebben om technologische oplossingen te vinden en toe te passen.

Bron: PWNet en  www.cmswire.com